Bacloud tapo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais

UAB “Informacinės sistemos ir technologijos” (IST), kuriai priklauso prekinis ženklas “Bacloud”, tapo Šiaulių pramonės ir amatų rūmų nariais. Tikimės bendradarbiauti ir vienytis su kitais rūmų nariais, aktyviai dalyvauti rūmų veikloje.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra patikimas socialinis - ekonominis partneris. Bendradarbiaudami su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, skatina pramonės šakų plėtrą regione, teikia paslaugas verslo įmonėms. Per visą savo gyvavimo laikotarpį aktyviai dalyvauja ekonominiame visuomeniniame gyvenime, rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo. 

Atstovaudami savo nariams Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai padeda regiono ūkio subjektams plėsti tarptautinius ekonominius ryšius su užsienio partneriais, didinti prekių eksportą ir lietuviškų prekių patekimą į užsienio rinkas, pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Didelis dėmesys skiriamas  palankios verslui aplinkos kūrimui regione, verslumo skatinimui ir  socialinio dialogo  stiprinimui.

 Thursday, September 3, 2020

« Back