Šioje Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės, kuriomis vadovaujasi UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“ (toliau – „IST“, „mes“ arba „mūsų“) rinkdama, kaupdama ir tvarkydama IST surinktą arba jūsų pateiktą informaciją, jums apsilankant IST svetainėje adresu https://www.bacloud.com (toliau – „Svetainė“, “Bacloud” ar “Bacloud interneto svetainė”) arba naudojantis IST Paslaugomis. IST įsipareigoja gerbti ir laikytis kliento ar svetainės lankytojų privatumo parinkčių. Prisijungus prie Svetainės ar naudojantis mūsų Paslaugomis, jums taikoma ši Privatumo politika. „Asmens duomenys“ tai informacija tiesiogiai ar naudojant kartu su kita pateikta informacija, leidžianti identifikuoti konkretų asmenį.

1. Renkama Informacija

1.1 IP adresai

Administruodami Bacloud interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti ir rinkti lankytojų kompiuterių IP adresus. Ši informacija gali būti naudojama nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliuti dauguma interneto serverių administratoriai.

1.2 Kontaktinė informacija

Naudojantis Svetaine arba užsisakius Paslaugų, IST gali rinkti tam tikrą jūsų kontaktinę informaciją, t.y. jūsų vardą ir pavardę, adresą (miestą, valstybę ir pašto kodą), elektroninio pašto adresą ir telefono numerį (bendrai – „Kontaktinė informacija“). Perkant Paslaugas taip pat gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją, kuri gali apimti kreditinės kortelės numerį ar kitą banko ar mokėjimo informaciją (toliau – „Atsiskaitymo informacija“). Ši informacija yra reikalinga tam, kad IST galėtų patikrinti jūsų tapatybę, atidaryti jūsų paskyrą ir teikti Paslaugas. Kontaktinė informacija ir Atsiskaitymo informacija kartu vadinama „Asmens duomenimis“.

1.3 Svetainės informacija

IST gali naudoti slapukus, žiniatinklio signalus ir kitas technines priemones rinkti ir analizuoti tam tikrą informaciją apie tai, kaip jūs ir kiti lankytojai naudojasi Svetaine. Jūs, patvirtindamas tai ir duodamas sutikimą Svetainėje, sutinkate, kad jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti slapukai. Ši techninė informacija apima vartotojo IP adresus, naršyklės informaciją ir svetainių, kuriose lankėtės, informaciją bei praleidimo tokiose svetainėse trukmę. Jūs galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad išjungtumėte slapukų gavimą, tačiau tokiais nustatymais jūs prisiimate atsakomybę ir riziką, kad mūsų Paslaugų teikimas dėl tokių parinkčių gali būti sutrikdytas. Slapukų naudojimas detaliau aprašytas šios Privatumo politikos 8 skyriuje.

1.4 Informacija apie paslaugas

Siekiant užtikrinti Paslaugų teikimą ir pagerinti Paslaugų kokybę, IST gali rinkti informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi Paslaugomis (toliau – „Paslaugų informacija“), įskaitant, bet tuo neapsiribojant, užsakymo informaciją, pokalbius, elektroninio pašto korespondenciją ir kitus jūsų veiksmus Svetainėje. Paslaugų informacija gali apimti informaciją, kuri yra apibrėžiama kaip Asmens duomenys. Surinkta informacija apie Paslaugas naudojama siekiant teikti ir siūlyti Paslaugas, atitinkančias jūsų poreikius.

1.5 Informacija iš trečiųjų šalių

IST turi teisę rinkti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių šaltinių ir pridėti ją prie jūsų paskyros Kontaktinės informacijos, jei tai neprieštarauja teisės aktams ir (arba) jums sutikus. Ši informacija reikalinga Paslaugų tiekimo užtikrinimui, atsiskaitymui už Paslaugas, pardavimų tikslais ir specialių pasiūlymų pritaikymui pagal Jūsų poreikius.

2. Surinktos informacijos naudojimas

Be informacijos naudojimo IST vidinėms reikmėms, t. y. siekiant teikti Paslaugas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, suteikti galimybę jums naudotis Svetaine, jūsų informacija gali būti naudojama žemiau išvardintais būdais.

2.1 Jūsų Kontaktiniai duomenys ir Atsiskaitymo informacija bus naudojami suteikiant jums prieigą prie jūsų užsisakytų ir/ar aktyvintų Paslaugų, taip pat teikiant papildomas paslaugas, techninius atnaujinimus bei pranešimus apie IST Paslaugų sutarties sąlygų pasikeitimus. IST taip pat gali naudoti jūsų Kontaktinę informaciją siunčiant jums pranešimus ir rinkodaros siūlymus, t. y. naudoti jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jums sutikus (pvz. pažymėjus jūsų sutikimą varnele ar kt.). Jūs turite teisę bet kada nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais. Jei jūs nesate IST klientas, jūsų informacija bus naudojama tik tuo tikslu, kuriam ji buvo suteikta. Pavyzdžiui, jei užsiregistravote tam, kad gautumėte informacijos apie IST produktus, jūsų kontaktinė informacija bus naudojama tik tam, kad tokia informacija jums būtų atsiųsta.

2.2 IST kaupia ir naudoja informaciją apie Paslaugas tam, kad galėtų teikti jums Paslaugas. IST Paslaugų informacijos naudojimą taip pat reglamentuoja Paslaugų teikimo sutartis. Prašome vadovautis Paslaugų teikimo sutartyje numatytomis konkrečiomis nuostatomis. Tuo atveju, jei Privatumo politikos nuostatos skirtųsi nuo Paslaugų sutarties nuostatų, turi būti vadovaujamasi Paslaugų sutarties nuostatomis.

2.3 IST gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus reklamos skelbimui internete. Šie paslaugų teikėjai gali naudoti nuasmenintą informaciją apie jūsų apsilankymus Svetainėje, siekiant reklamuoti IST, kai jūs lankotės kitose svetainėse. Tokia asmens neidentifikuojanti informacija yra anoniminė arba nuasmeninta ir neatskleidžia jūsų vardo, adreso, elektroninio pašto adreso ar kitos Svetainėje pateiktos asmeninės informacijos.

2.4 Svetainė gali suteikti jums galimybę rašyti komentarus ar identifikuoti informaciją, pavyzdžiui, IST blogas. Kai jūs rašote komentarus diskusijose, ši informacija gali būti viešai pasiekiama, pavyzdžiui, per paieškos sistemas ar kitas viešai prieinamas platformas ir gali būti prieinama trečiosioms šalims. Prašome nerašyti jokios informacijos, kurios nenorėtumėte atskleisti viešai.

2.5 Surinkta informacija yra saugoma 2 (du) metus po jūsų paslaugų nutraukimo Svetainėje. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkta informacija saugoma 3 (tris) kalendorinius metus nuo paslaugų nutraukimo momento.

3. Asmens duomenų teikimas

3.1 IST naudoja trečiųjų šalių paslaugų teikėjus atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas. Tokių funkcijų pavyzdžius apima duomenų saugojimo paslaugos ir mokėjimo vykdymo paslaugos. Kai IST pasitelkia tokį trečiųjų šalių paslaugų teikėją, IST jiems suteikia tik tokius Asmens duomenis, kurie yra reikalingi konkrečių paslaugų teikimui. Kiekvienas toks trečiosios šalies paslaugų teikėjas sutartimi įsipareigoja tokius Asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir nenaudoti jokiu kitu būdu, išskyrus teikiant paslaugas IST

3.2 IST gali atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymai arba sąžiningai mano, kad tokie veiksmai yra reikalingi tam, kad: (a) būtų apsaugotos IST teisės ar nuosavybė; arba (b) būtų apsaugotos Svetainės lankytojų ar Paslaugų vartotojų, ar bet kurios trečiosios šalies teisės ar nuosavybė. Jei teisės aktais reikalaujama, kad IST atskleistų jūsų Asmens duomenis, įsipareigojame dėti visas pastangas, kad jums apie tokį reikalavimą būtų pranešta, nebent tai būtų draudžiama pagal įstatymą, teismo ar administracinį įsakymą ar nurodymą.

3.3 IST pasilieka teisę parduoti savo verslą ar turtą. Įmonių pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar kitu pagrindu Asmens duomenys gali būti dalis perduodamo turto. Jūs patvirtinate, kad tokie perdavimai gali įvykti, ir kad bet koks IST pirkėjas ar perėmėjas gali ir toliau naudoti jūsų Asmens duomenis, kaip išdėstyta šioje Privatumo politikoje.

4. Asmens duomenų apsauga

IST taiko įprastas elektronines ir kitas apsaugos priemones, skirtas apsaugoti turimus jūsų duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos. Patalpos, kuriose laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugotos, kad į jas negalėtų patekti IST nedirbantys asmenys. Kai mes perduodame konfidencialią informaciją (pavyzdžiui, kredito kortelės numerį) internetu, ji yra apsaugojama šifravimo metodu, naudojant Secure Socket Layer (SSL) motodą. Vis tik, pažymime, kad joks perdavimo ar elektroninis duomenų saugojimo metodas nėra visiškai saugus. Mes reguliariai tikriname ir atnaujiname naudojamas technologijas tam, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys, tačiau tokios saugumo priemonės negarantuoja, kad mūsų Svetainė ar jūsų duomenys yra apsaugoti nuo įsilaužimo ar kito saugumo pažeidimo. IST nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė ar Paslaugos yra ar bus apsaugotos nuo visų virusų, grėsmių saugumui ar kitų grėsmių arba kad jūsų informacija visada bus saugi.

5. Nuorodos į kitas svetaines ir serverius

Lankytojų ir klientų patogumui, Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines ar serverius, pavyzdžiui, mūsų partnerių, vartotojo gido ar paslaugų teikėjų, kurie taiko skirtingą privatumo politiką. Privatumo politika nebus taikoma jums naudojantis ar lankantis kitose interneto svetainėse. Nepaisant to, kad mes stengiamės dėti nuorodas į svetaines, kurios vadovaujasi tokio pat lygio privatumo apsaugos politika, mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už tokių svetainių turinį, produktus ar teikiamas paslaugas, veiksmus arba taikomas privatumo ir saugumo politikas. Prieš pateikiant Asmens duomenis trečiosioms šalims, patariame užduoti rūpimus klausimus ir susipažinti su tose svetainėse naudojama privatumo politika tam, kad suprastumėte, kaip bus naudojama apie jus surinkta informacija.

6. Nepilnamečių apsauga

IST sąmoningai nerenka asmeninės informacijos iš asmenų iki 18 metų. Jei esate jaunesni nei 18 metų, prašome nepateikti jokios asmeninės informacijos Svetainėje. Jei turite pagrindo manyti, kad asmuo iki 18 metų amžiaus pateikė asmeninės informacijos IST, prašome susisiekti su mumis ir mes dėsime visas pastangas tokią informaciją nedelsiant pašalinti.

7. Atnaujinimai, klausimai, skundai

7.1 Jūs galite atnaujinti arba ištrinti Asmens duomenis iš mūsų duomenų bazės (įskaitant Kontaktinę ir Atsiskaitymo informaciją) susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu [email protected]. Ištrynus informaciją, mes pasiliksime visos ar dalies jūsų informacijos kopijas, kiek tai yra reikalinga atliekant administracinius įsipareigojimus, sprendžiant ginčus ar pretenzijas, sprendžiant su teisėsauga susijusius klausimus ar įvykdant bet kokį kitą susitarimą su jumis.

7.2 Tam tikrai atvejais, Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys, susisiekdami su mumis elektroninio pašto adresu [email protected]. Nutraukus asmens duomenų tvarkymo veiksmus gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas Paslaugų tiekimas jums.

7.3 Jūs galite gauti informaciją apie visus Asmens duomenis, kuriuos mes saugome apie jus, gauti informaciją apie tai kokie jūsų Asmens duomenys yra surinkti ir tokių Asmens duomenų šaltinius, sužinoti kokiu tikslu tvarkomi jūsų Asmens duomenys bei kokiems duomenų gavėjams jie yra teikiami ir buvo teikiami (jei buvo) per paskutinius 1 (vienerius) metus, taip pat pareikšti nusiskundimus ar klausimus, susijusius su asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu, susisiekdami su mumis elektroninio pašto adresu [email protected]. Informacija bus teikiama tik tinkamai identifikavus asmenį prašantį tokios informacijos bei patvirtinus jo tapatybę

7.4 Jums paprašius, jūs gausite 7.3. p. nurodytą informaciją apie savo Asmens duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jūsų prašymu informacija jums bus patiekta raštu. Informaciją apie jūsų Asmens duomenis neatlygintinai teikiame tik kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neviršys tokių duomenų teikimo sąnaudų.

7.5 Tuo atveju, jei jums susipažinus su savo Asmens duomenimis, jūs nustatote, kad Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu patikrinti jūsų Asmens duomenis. Jums pateikus rašytinį prašymą mes ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius jūsų duomenis ir (arba) sustabdysime tokių jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus Asmens duomenų saugojimą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jūsų rašytinio prašymo gavimo.

7.6 Tuo atveju, jei jums susipažinus su savo Asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir (ar) nesąžiningai, jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu patikrinti Jūsų Asmens duomenis. Jums pateikus rašytinį prašymą, mes sunaikinsime neteisėtai tvarkomus ir (ar) nesąžiningai sukauptus jūsų Asmens duomenis arba sustabdysime tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus Asmens duomenų saugojimą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jūsų rašytinio prašymo gavimo.

7.7 Jei turite informacijos apie Paslaugų sutarties pažeidimus, prašome pranešti IST elektroniniu paštu [email protected]. Pranešimas dėl autoriaus teisių ar prekės ženklo pažeidimų turi būti siunčiamas elektroniniu paštu [email protected].

8. Slapukų naudojimas

8.1 Siekiant, kad Jums būtų suteiktos visavertės Paslaugos, į Jūsų kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Įrašytą informaciją mes naudosime jūsų kaip ankstesnio Svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie Paslaugas, įdėtas į jūsų krepšelį, išsaugojimui, Svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Jūs turite galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) mes ir (ar) mūsų partneriai įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Jūs, patvirtindamas tai ir duodamas sutikimą Svetainėje, sutinkate, kad jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti slapukai. Jeigu nesutinkate, slapukai (išskyrus techninius slapukus, be kurių Svetainė negali veikti) nebus įrašomi, bet tokiu atveju dalis Svetainės funkcijų neveiks. Savo sutikimą jūs galite bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros (dalis ar visos) Svetainės funkcijos gali jums neveikti. Jūs asmeniškai turite pasidomėti, kokius Slapukus naudoja mūsų partneriai. Mes dėsime pastangas jus informuoti dėl trečiųjų asmenų galimybių įrašyti slapukus į jūsų galinį įrenginį. Tačiau, jūs asmeniškai turite pasidomėti, kokius slapukus naudoja mūsų partneriai bei kokiomis sąlygomis. Manydami, kad be jūsų sutikimo yra naudojami slapukai, turėtumėte kreiptis į konkretų juos naudojantį asmenį.

8.2 Savo sutikimą naudoti slapukus galite pakeisti, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tai atlikti galite pakeisdami naršyklės nustatymus. Dažniausiai naudojamų naršyklių nustatymus rasite spragtelėję šias nuorodas:

8.3 Kai apsilankote Bacloud.com tinklalapyje, norime pateikti informaciją ir įvairias funkcijas, kurios atitiktų Jūsų poreikius. Šiai funkcijai įgyvendinti reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Bacloud.dom svetainėje istoriją ir pagal tai parinkti Jums aktualų turinį. Ši informacija prisideda prie svetainės tobulinimo, siekiant ją padaryti dar patogesnę.

Slapukų valdymas

Slapukus naudojame skaidriai ir atsakingai. Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje arba po apačia pateiktoje lentelėje. Taip pat bet kada galite atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tai atliksite keisdami naršyklės nustatymus. Dažniausiai naudojamų naršyklių nustatymus rasite spragtelėję šias nuorodas:

Naudojami slapukai

Slapukas LiveHelpSession
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

Kol bus uždaryta naršyklė.
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija Slapukas naudojamas atpažinti lankytoją, surasti iš kurios šalies jis yra, nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti teikiamas realaus laiko pagalbos paslaugas lankantis el. parduotuvėje.
Naudojami duomenys: Atsitiktinai sugeneruotas identifikacinis numeris
Papildoma informacija: Funkciniai slapukai; UAB Informacinės sistemos ir technologijos slapukai
Slapukas WHMCS6gnlyj0tBZJA
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

Kol bus uždaryta naršyklė.
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija Slapukas naudojamas atpažinti lankytoją nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.
Naudojami duomenys: Atsitiktinai sugeneruotas identifikacinis numeris
Papildoma informacija: Funkciniai slapukai; UAB Informacinės sistemos ir technologijos slapukai
Slapukas __utma, _utmb, __utmc, __utmt, __utmz
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Google slapukų taisyklėse nurodytos priežastys.

žr. ČIA
(iki 2 m., __utma iki 2038 m.)
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija Rinkti informacija per GoogleAnalytics apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį el. parduotuvėje
Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
Slapukas APISID, CONSENT, HSID, PREF, SAPISID, SID, SSID, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, 1P_JAR, ACCOUNT_CHOSER, GAPS, LSID, SIDCC, LOGIN_INFO, ANID, CGIC, CONTENT, SMSV, SNID, G_ENABLED_IDPS
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 10 min. iki 2 m.)
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija Google renkama pirminė vartotojų informacija, kuri apjungia pagrindinius google lankytojų paskyrų nustatymus. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį el. parduotuvėje, naudotojų tapatybei nustatyti, įgalinti prisijungimą Google paskyra, apsaugoti nuo apgaulingo prisijungimo kredencialų naudojimo ir naudotojų duomenims apsaugoti nuo neteisėtų šalių
Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
Slapukas _ga, _gid, _gat, _gat_UA-41496210-1
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 10 min. iki 2 m.)
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija Google renkama pirminė vartotojų informacija, kuri apjungia pagrindinius google lankytojų paskyrų nustatymus. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį el. parduotuvėje.
Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
Slapukas c_user, datr, fr, pl, presence, sb, spin, xs
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 1 min. iki 2 m.)
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija Facebook renkama pirminė vartotojų informacija. Šie slapukai naudojami siekiant sužinoti, ar vartotojas yra prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamas Facebook paskyrą ir padėti prisijungti, jei prireikia.
Naudojami duomenys: Facebook slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
Slapukas cfduid, _behavior_id, _gaUUID, msvt_cid
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 1 min. iki 2 m.)
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija HostAdvice renkama pirminė vartotojų informacija.
Naudojami duomenys: HostAdvice slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
Slapukas complienceLawCookie
Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

Savaitė
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija Slapukų naudojimo pranešimo rodymas.
Naudojamas saugoti informaciją apie slapukų pranešimo rodymą.
Papildoma informacija: Funkciniai slapukai; UAB Informacinės sistemos ir technologijos slapukai
Slapukas Sukūrimo momentas
Galiojimo laikas
Duomenų tvarkymo tikslas / Naudojami duomenys / Papildoma informacija
LiveHelpSession Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

Kol bus uždaryta naršyklė.
Slapukas naudojamas atpažinti lankytoją, surasti iš kurios šalies jis yra, nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti teikiamas realaus laiko pagalbos paslaugas lankantis el. parduotuvėje.
Naudojami duomenys: Atsitiktinai sugeneruotas identifikacinis numeris
Papildoma informacija: Funkciniai slapukai; UAB Informacinės sistemos ir technologijos slapukai
WHMCS6gnlyj0tBZJA Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

Kol bus uždaryta naršyklė.
Slapukas naudojamas atpažinti lankytoją nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.
Naudojami duomenys: Atsitiktinai sugeneruotas identifikacinis numeris
Papildoma informacija: Funkciniai slapukai; UAB Informacinės sistemos ir technologijos slapukai
__utma, _utmb, __utmc, __utmt, __utmz Google slapukų taisyklėse nurodytos priežastys.

žr. ČIA
(iki 2 m., __utma iki 2038 m.)
Rinkti informacija per GoogleAnalytics apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį el. parduotuvėje
Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
APISID, CONSENT, HSID, PREF, SAPISID, SID, SSID, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, 1P_JAR, ACCOUNT_CHOSER, GAPS, LSID, SIDCC, LOGIN_INFO, ANID, CGIC, CONTENT, SMSV, SNID, G_ENABLED_IDPS Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 10 min. iki 2 m.)
Google renkama pirminė vartotojų informacija, kuri apjungia pagrindinius google lankytojų paskyrų nustatymus. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį el. parduotuvėje, naudotojų tapatybei nustatyti, įgalinti prisijungimą Google paskyra, apsaugoti nuo apgaulingo prisijungimo kredencialų naudojimo ir naudotojų duomenims apsaugoti nuo neteisėtų šalių
Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
_ga, _gid, _gat, _gat_UA-41496210-1 Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 10 min. iki 2 m.)
Google renkama pirminė vartotojų informacija, kuri apjungia pagrindinius google lankytojų paskyrų nustatymus. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį el. parduotuvėje.
Naudojami duomenys: Google slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
c_user, datr, fr, pl, presence, sb, spin, xs Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 1 min. iki 2 m.)
Facebook renkama pirminė vartotojų informacija. Šie slapukai naudojami siekiant sužinoti, ar vartotojas yra prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamas Facebook paskyrą ir padėti prisijungti, jei prireikia.
Naudojami duomenys: Facebook slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
cfduid, _behavior_id, _gaUUID, msvt_cid Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

žr. ČIA
(Nuo 1 min. iki 2 m.)
HostAdvice renkama pirminė vartotojų informacija.
Naudojami duomenys: HostAdvice slapukų taisyklėse nurodyti duomenys žr. ČIA
Papildoma informacija: Analitiniai slapukai; Trečiųjų šalių slapukai
complienceLawCookie Sukuriama pirmą kartą užėjus į svetainę arba neegzistuojant slapukui.

Savaitė
Slapukų naudojimo pranešimo rodymas.
Naudojamas saugoti informaciją apie slapukų pranešimo rodymą.
Papildoma informacija: Funkciniai slapukai; UAB Informacinės sistemos ir technologijos slapukai